13 jún

Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a Földön, minden olyan helyen, ahol viszály dúl.

Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól.

Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül, békében elfogadjuk egymást.

Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját.

Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fátylat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat.

Kérem a Mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat.

OM, AMEN.